Cầu thủ hay nhất

Kiếm XP bằng cách lưu thành tích. Trang tổng quan được cập nhật hàng giờ.

Tuần này

1
avatar
Sav
5.775xp
2
avatar
One
2.855xp
4
avatar
BLB
2.005xp
5
avatar
Gyo
1.885xp
6
avatar
Promedie
1.845xp
7
avatar
JordanG23
1.685xp
9
avatar
AniKitty
1.375xp
10
avatar
vern
1.325xp

Hàng đầu tuần trước

Tháng này

1
avatar
Sav
2.440xp
2
avatar
Promedie
1.845xp
3
avatar
BLB
1.600xp
5
avatar
SUMAN
925xp
8
avatar
.Enzo.
650xp
9
avatar
pepo
595xp
10
avatar
Jack
585xp

Hàng đầu tháng trước

Mọi lúc

1
avatar
349.635xp
2
avatar
240.235xp
3
avatar
221.600xp
4
avatar
partanen
219.220xp
5
avatar
NEKROMANT
213.810xp
6
avatar
Sav
211.940xp
7
avatar
Bronzemantalos
195.760xp
9
avatar
Midnight-Rain
174.455xp
10
avatar
GregGames
161.360xp
11
avatar
.WiLLiaM.K1nG.
156.535xp
12
avatar
Ashley (Trans)
155.520xp
13
avatar
Pavel
154.130xp
14
avatar
bvw43
139.620xp
15
avatar
Waseem Khan
132.670xp
16
avatar
FrozenAmethyst
129.735xp
17
avatar
Magnus77
120.080xp
18
avatar
SUMAN
110.965xp
19
avatar
-Kaga-
102.975xp
20
avatar
az
100.350xp
22
avatar
Cryosphynx
85.430xp
23
avatar
philipperisoli
85.215xp
24
avatar
Izzy pro
77.145xp
25
avatar
ElTheodore
75.820xp
26
avatar
xyzhaidi
75.190xp
27
avatar
Noobmaster69
73.390xp
28
avatar
Sherry
73.020xp
30
avatar
Marco_real
71.270xp
31
avatar
God is Mercy
71.165xp
32
avatar
Adel amr
69.600xp
33
avatar
vern
69.315xp
34
avatar
Yay
69.125xp
35
avatar
Hero Wars
68.765xp
36
avatar
Demetris88
65.405xp
37
avatar
RGM
64.820xp
39
avatar
samurai
60.820xp
40
avatar
rutynista
58.650xp
41
avatar
Tofaz3d
57.800xp
43
avatar
Profesionalec
57.140xp
44
avatar
matyas05
57.045xp
45
avatar
AniKitty
56.535xp
46
avatar
xdfmpd
52.900xp
47
avatar
FKS76
52.540xp
48
avatar
Taco Billy
51.765xp
50
avatar
William2368 GD
50.000xp
51
avatar
SpringeS_CZ
48.915xp
53
avatar
BallIsLife824
47.035xp
54
avatar
2010 Tiger
47.015xp
55
avatar
Theatrical-Fox
46.400xp
57
avatar
3096 Earths
45.805xp
58
avatar
IsaacHFH
45.655xp
59
avatar
skull
45.080xp
60
avatar
Jbond
44.300xp
61
avatar
Atticus
44.130xp
62
avatar
DamienGoat_7
43.920xp
64
avatar
SeyAnna
41.380xp
65
avatar
Angel
40.885xp
66
avatar
Gareth
40.635xp
67
avatar
Midnight
40.530xp
68
avatar
Valandir
40.200xp
69
avatar
.sweet
39.115xp
70
avatar
[Jr] Brandon
38.680xp
71
avatar
Fatal1ty
38.570xp
72
avatar
Toast
38.310xp
73
avatar
wendy16
38.215xp
74
avatar
NickBren1903
37.785xp
75
avatar
Choco - 2nd
37.355xp
76
avatar
xCrqft_
36.830xp
77
avatar
Centurion
36.755xp
79
avatar
snow
36.010xp
82
avatar
andy pandy
35.270xp
83
avatar
Games4math
35.170xp
84
avatar
Bananas
35.040xp
85
avatar
BeeboSunnerYTP
35.030xp
86
avatar
Les Kaled Boys
34.765xp
87
avatar
andres703
33.955xp
88
avatar
skxttle.
33.930xp
89
avatar
McLennan
33.665xp
90
avatar
Bobby.com
33.615xp
91
avatar
White Diamond
33.605xp
92
avatar
Waverider
33.555xp
93
avatar
Haroubi
33.180xp
94
avatar
Eli
33.055xp
96
avatar
__moscowboy
32.555xp
97
avatar
Sam
32.135xp
98
avatar
Zuri
31.915xp
99
avatar
Immortal
31.885xp
100
avatar
TRK PRO GELD
30.785xp