Cầu thủ hay nhất

Kiếm XP bằng cách lưu thành tích. Trang tổng quan được cập nhật hàng giờ.

Tuần này

1
avatar
NEKROMANT
5.485xp
2
avatar
JordanG21
4.465xp
3
avatar
Emma
4.100xp
4
avatar
Majesti
3.470xp
6
avatar
partanen
2.820xp
7
avatar
One
2.720xp
8
avatar
bvw43
2.575xp
9
avatar
fuzzisawesom
2.400xp

Hàng đầu tuần trước

1
avatar
-M0US3P4WZ-
6.835xp

Tháng này

1
avatar
fuzzisawesom
14.695xp
2
avatar
-M0US3P4WZ-
11.470xp
3
avatar
NEKROMANT
10.620xp
4
avatar
Majesti
10.245xp
5
avatar
JordanG21
9.745xp
6
avatar
One
7.465xp
7
avatar
Magnus77
5.615xp

Hàng đầu tháng trước

1
avatar
Magnus77
10.650xp

Mọi lúc

1
avatar
204.875xp
2
avatar
156.925xp
3
avatar
154.130xp
5
avatar
Tom0815
146.180xp
6
avatar
partanen
137.130xp
7
avatar
NEKROMANT
134.860xp
8
avatar
Waseem Khan
132.565xp
9
avatar
Ashley (Trans)
108.130xp
11
avatar
az
100.005xp
12
avatar
Greg O
96.050xp
13
avatar
Midnight-Rain
89.875xp
14
avatar
-Kaga-
75.130xp
16
avatar
Marco_real
71.270xp
17
avatar
Adel amr
69.430xp
18
avatar
Yay
67.715xp
19
avatar
bvw43
67.210xp
20
avatar
God is Mercy
64.605xp
21
avatar
Demetris88
64.190xp
22
avatar
fuzzisawesom
61.530xp
23
avatar
samurai
60.800xp
24
avatar
rutynista
58.650xp
25
avatar
Tofaz3d
57.800xp
26
avatar
xyzhaidi
57.100xp
27
avatar
SUMAN
56.605xp
28
avatar
Sherry
55.405xp
29
avatar
Noobmaster69
54.500xp
30
avatar
xdfmpd
52.900xp
31
avatar
Taco Billy
51.690xp
32
avatar
matyas05
51.580xp
33
avatar
FKS76
51.410xp
34
avatar
ElTheodore
51.370xp
35
avatar
-M0US3P4WZ-
50.570xp
37
avatar
Hero Wars
49.690xp
38
avatar
BallIsLife824
47.035xp
39
avatar
2010 Tiger
47.015xp
41
avatar
FrozenAmethyst
45.880xp
42
avatar
3096 Earths
45.805xp
43
avatar
IsaacHFH
45.655xp
45
avatar
skull
45.080xp
46
avatar
Jbond
44.300xp
47
avatar
Atticus
44.130xp
48
avatar
Cryosphynx
43.535xp
52
avatar
Gareth
40.635xp
53
avatar
Midnight
40.415xp
54
avatar
Valandir
40.200xp
55
avatar
William Zhou
39.960xp
57
avatar
[Jr] Brandon
38.195xp
57
avatar
CZECH REPUBLIC
38.195xp
59
avatar
Choco - 2nd
37.355xp
60
avatar
xCrqft_
36.145xp
61
avatar
Les Kaled Boys
34.765xp
64
avatar
Games4math
34.355xp
65
avatar
I LOVE U ALLAH
34.270xp
66
avatar
andres703
33.955xp
67
avatar
wendy16
33.935xp
68
avatar
Feuerstern
33.740xp
69
avatar
Magnus77
33.295xp
70
avatar
Ruv
33.245xp
71
avatar
evelxnn.
33.035xp
72
avatar
Waverider
32.505xp
73
avatar
Bobby.com
32.240xp
74
avatar
Sam
32.135xp
75
avatar
Immortal
31.865xp
77
avatar
Profesionalec
31.140xp
78
avatar
TRK PRO GELD
30.785xp
79
avatar
Toast
30.375xp
80
avatar
elvis89
30.295xp
82
avatar
theseus
30.025xp
83
avatar
Flowey
30.010xp
85
avatar
MycroNude
29.735xp
86
avatar
takerofsouls
29.345xp
87
avatar
papachristosm
29.105xp
88
avatar
Listina
28.640xp
89
avatar
.-Sky-.
28.515xp
90
avatar
Dab
28.385xp
92
avatar
Flaryy
27.840xp
93
avatar
Kokichi
27.740xp
94
avatar
T_K
27.725xp
95
avatar
White Diamond
27.545xp
96
avatar
King
27.235xp
98
avatar
Will is No.1
27.160xp
99
avatar
Cclay25
26.850xp
100
avatar
Rheanna
26.405xp