Trò chơi Ball Wall Trên Lagged

Đừng để bóng rơi xuống. Thời gian là tất cả mọi thứ trong trò chơi arcade trực tuyến thú vị này. Di chuyển nền tảng để làm cho nó bị trả lại. Nó giống như một trò chơi phá gạch không có gạch, nơi quả bóng đi ngày càng nhanh hơn.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để kích hoạt nền tảng dưới cùng

91% thích trò này 8 thành tựuĐiểm cao

Ball Wall Thành tựu & Điểm cao

Ball Wall là một trò chơi trò chơi kỹ năng trực tuyến mà chúng tôi đã chọn lọc trên Lagged.vn. Đây là một trong những trò chơi trò chơi kỹ năng trên điện thoại di động được yêu thích nhất để chơi. Chỉ cần nhấp vào nút chơi lớn để bắt đầu. Nếu bạn muốn có nhiều trò tương tự thế này, hãy xem qua Among Us Jump Challenge hoặc Parkour Minecraft 2. Để chơi nhiều trò chơi miễn phí hơn nữa, hãy xem trang trò chơi hàng đầu mọi thời đại của chúng tôi. Cạnh tranh để đạt điểm cao. Ball Wall Điểm Cao.

Trò chơi tương tự

Among Us Jump Challenge Among Us Jump Challenge Among Us Jump Challenge
Parkour Minecraft 2 Parkour Minecraft 2 Parkour Minecraft 2
Slap and Run Slap and Run Slap and Run
Bombs Drops Bombs Drops Bombs Drops
Pokey Woman Pokey Woman Pokey Woman
Teacher Simulator Teacher Simulator Teacher Simulator
Funny Shopping Supermarket Funny Shopping Supermarket Funny Shopping Supermarket
Math Fight Math Fight Math Fight
Jump Boy Jump Jump Boy Jump Jump Boy Jump
Fat Boy Dream Fat Boy Dream Fat Boy Dream
Stack Jump Stack Jump Stack Jump
Stickman Jump Stickman Jump Stickman Jump
Cube Jump Cube Jump Cube Jump
Dino Jump Dino Jump Dino Jump
Leap the Synth Leap the Synth Leap the Synth
T-Rex Runner T-Rex Runner T-Rex Runner
Tamachi Jump Tamachi Jump Tamachi Jump
Cool Math Snake Cool Math Snake Cool Math Snake
Snake Blockade Snake Blockade Snake Blockade
Arrow Fest Arrow Fest Arrow Fest
Memory Order Memory Order Memory Order
Wooppy Wooppy Wooppy
Tap Tap Colors Tap Tap Colors Tap Tap Colors
Snake Run Race 3D Snake Run Race 3D Snake Run Race 3D