Trò chơi Ball Wall Trên Lagged

Đừng để bóng rơi xuống. Thời gian là tất cả mọi thứ trong trò chơi arcade trực tuyến thú vị này. Di chuyển nền tảng để làm cho nó bị trả lại. Nó giống như một trò chơi phá gạch không có gạch, nơi quả bóng đi ngày càng nhanh hơn.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để kích hoạt nền tảng dưới cùng

92% thích trò này 8 thành tựuĐiểm cao

Ball Wall Thành tựu & Điểm cao

Ball Wall là một trò chơi trò chơi máy thùng trực tuyến mà chúng tôi đã chọn lọc trên Lagged.vn. Đây là một trong những trò chơi trò chơi máy thùng trên điện thoại di động được yêu thích nhất để chơi. Chỉ cần nhấp vào nút chơi lớn để bắt đầu. Nếu bạn muốn có nhiều trò tương tự thế này, hãy xem qua Among Us Jump Challenge hoặc Slap and Run. Để chơi nhiều trò chơi miễn phí hơn nữa, hãy xem trang trò chơi hàng đầu mọi thời đại của chúng tôi. Cạnh tranh để đạt điểm cao. Ball Wall Điểm Cao.

Trò chơi tương tự

Among Us Jump Challenge Among Us Jump Challenge Among Us Jump Challenge
Slap and Run Slap and Run Slap and Run
Hop Ball Hop Ball Hop Ball
Shape Shift Run Shape Shift Run Shape Shift Run
Tamachi Jump Tamachi Jump Tamachi Jump
Juice Run Juice Run Juice Run
Scale Run Scale Run Scale Run
Popcorn Master Popcorn Master Popcorn Master
Rolling Ball Rolling Ball Rolling Ball
Tap Tap Run Tap Tap Run Tap Tap Run
Wall Crawler Wall Crawler Wall Crawler
Skate Hooligans Skate Hooligans Skate Hooligans
Crushy Fingers Crushy Fingers Crushy Fingers
Rolling Ball 2 Rolling Ball 2 Rolling Ball 2
Color Ball Run Color Ball Run Color Ball Run
Save Pac Save Pac Save Pac
Parkour Minecraft 2 Parkour Minecraft 2 Parkour Minecraft 2
Rodeo Riders Rodeo Riders Rodeo Riders
Wood Cutting 3D Wood Cutting 3D Wood Cutting 3D
Square Bird Square Bird Square Bird
Jump Red Ball Jump Red Ball Jump Red Ball
Pong Vs Pitfall Pong Vs Pitfall Pong Vs Pitfall
8 Ball Billiards Classic 8 Ball Billiards Classic 8 Ball Billiards Classic
Stars Ascend Stars Ascend Stars Ascend