Trò chơi Blob Runner 3D Trên Lagged

Làm việc theo cách của bạn lên chuỗi blob trong trò chơi đang chạy vui nhộn này! Điều khiển một đốm màu và di chuyển sang trái hoặc phải để chọn các đốm màu khác mà cuối cùng sẽ biến đốm màu của bạn thành một đốm màu lớn hơn, nhanh hơn. Tránh các mối nguy hiểm vì chúng sẽ thu nhỏ các đốm màu của bạn và công việc khó kiếm được của bạn sẽ bị mất! Xem bao xa bạn có thể làm cho nó!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

84% thích trò này 3 thành tựu

Blob Runner 3D Thành tựu

Blob Runner 3D là một trò chơi trò chơi kỹ năng trực tuyến mà chúng tôi đã chọn lọc trên Lagged.vn. Đây là một trong những trò chơi trò chơi kỹ năng trên điện thoại di động được yêu thích nhất để chơi. Chỉ cần nhấp vào nút chơi lớn để bắt đầu. Nếu bạn muốn có nhiều trò tương tự thế này, hãy xem qua Tall Man Runner hoặc Scale Run. Để chơi nhiều trò chơi miễn phí hơn nữa, hãy xem trang trò chơi hàng đầu mọi thời đại của chúng tôi.

Trò chơi tương tự

Tall Man Runner Tall Man Runner Tall Man Runner
Scale Run Scale Run Scale Run
High Heels Online High Heels Online High Heels Online
High Heels 2 High Heels 2 High Heels 2
Hair Dash Challenge Hair Dash Challenge Hair Dash Challenge
Transform Race Transform Race Transform Race
Double Runner Double Runner Double Runner
Rail Slide Rail Slide Rail Slide
Temple Dash Mania Temple Dash Mania Temple Dash Mania
Mashup Hero Mashup Hero Mashup Hero
Going Balls Going Balls Going Balls
Tower Run Tower Run Tower Run
Anime Sprint 3D Anime Sprint 3D Anime Sprint 3D
Stick Runner Stick Runner Stick Runner
Dinosaur Run Dinosaur Run Dinosaur Run
Noob Swing Noob Swing Noob Swing
Spear Toss Challenge Spear Toss Challenge Spear Toss Challenge
Anime Run Anime Run Anime Run
Undertown Runner Undertown Runner Undertown Runner
Skateboard Surf Skateboard Surf Skateboard Surf
Run of Life Run of Life Run of Life
Juice Run Juice Run Juice Run
Scaleman Run Scaleman Run Scaleman Run
Catwalk Beauty Online Catwalk Beauty Online Catwalk Beauty Online