Trò chơi Run and Escape Trên Lagged

Chạy cho cuộc sống của bạn trong trò chơi trốn thoát ly kỳ này! Thu thập chìa khóa và đến cửa trước khi bức tường có gai chạm đến bạn để hoàn thành mỗi cấp độ. Hãy nhớ rằng bạn có thể nhảy đôi! Luôn di chuyển và giữ bình tĩnh và bạn chắc chắn thoát khỏi tất cả bốn mươi cấp độ cắn móng tay trong một miếng!

Cách chơi: Sử dụng WASD / phím mũi tên để di chuyển và phím cách để nhảy hoặc chạm để chơi.

88% thích trò này 5 thành tựu

Run and Escape Thành tựu

Run and Escape là một trò chơi trò chơi máy thùng trực tuyến mà chúng tôi đã chọn lọc trên Lagged.vn. Đây là một trong những trò chơi trò chơi máy thùng trên điện thoại di động được yêu thích nhất để chơi. Chỉ cần nhấp vào nút chơi lớn để bắt đầu. Nếu bạn muốn có nhiều trò tương tự thế này, hãy xem qua Dino Escape hoặc 3 Minutes to Escape. Để chơi nhiều trò chơi miễn phí hơn nữa, hãy xem trang trò chơi hàng đầu mọi thời đại của chúng tôi.

Trò chơi tương tự

Dino Escape Dino Escape Dino Escape
3 Minutes to Escape 3 Minutes to Escape 3 Minutes to Escape
Parkour GO Parkour GO Parkour GO
Save Us Save Us Save Us
Red Key Red Key Red Key
Ninja Wall Runner Ninja Wall Runner Ninja Wall Runner
Stick Running Stick Running Stick Running
Let's Go Jaywalking Let's Go Jaywalking Let's Go Jaywalking
Minecraft Nether Dash Minecraft Nether Dash Minecraft Nether Dash
Missile Dodge Missile Dodge Missile Dodge
Santa Chase Santa Chase Santa Chase
The Green Mission Inside a Cave The Green Mission Inside a Cave The Green Mission Inside a Cave
Avoid Avoid Avoid
Pac Rush Pac Rush Pac Rush
Radial Radial Radial
Coin Catcher Coin Catcher Coin Catcher
Stick Catcher Stick Catcher Stick Catcher
Falling Dots Falling Dots Falling Dots
Bridge Down Bridge Down Bridge Down
Swipe It Swipe It Swipe It
Missile 3D Missile 3D Missile 3D
Blum Blum Blum Blum Blum Blum
Pop Up! Pop Up! Pop Up!
Avoider Avoider Avoider