Hướng Dẫn Color Magnets

Video của: avatarDominick

7.297 lượt xem

Video hướng dẫn hữu ích về trò chơi nền tảng giải đố Color Magnets. Cố gắng kiểm soát cả hai nam châm cùng một lúc khi bạn cố gắng đi đến lối ra một cách an toàn trong mỗi cấp độ. Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trên đường ra.

Video về Color Magnets

Color Magnets
Color Magnets Bắt đầu chơi