Hướng Dẫn Goalkeeper Champ

Video của: avatarDominick

6.401 lượt xem

Video hữu ích về trò chơi bóng đá Goalkeeper Champ. Cố gắng cứu tất cả các bàn thua bằng cách nhanh chóng di chuyển tay để phòng thủ trước mỗi cú đá của đối thủ. Đăng suy nghĩ của bạn về trò chơi này trong phần bình luận video bên dưới.

Video về Goalkeeper Champ

Goalkeeper Champ
Goalkeeper Champ Bắt đầu chơi