Cách Chơi Sling Driver

Video của: avatarDominick

14.791 lượt xem

Tìm hiểu cách chơi Sling Drift bằng cách xem video nhanh về trò chơi này. Di chuyển xung quanh các góc bằng cách sử dụng phương pháp bắn sling. Cố gắng không va vào tường khi bạn cố gắng đánh bại số điểm cao của tôi.

Video về Sling Driver

Sling Driver
Sling Driver Bắt đầu chơi