Hướng Dẫn Câu Chuyện Từ

Video của: avatarDominick

53.511 lượt xem

Video hướng dẫn hữu ích về trò chơi trực tuyến Word Story. Cố gắng tìm các từ ẩn bằng cách sử dụng các chữ cái cho sẵn. Xem hướng dẫn video này nếu bạn cần trợ giúp với bất kỳ câu đố nào.

Video về Words Story

Words Story
Words Story Bắt đầu chơi