Búa Tạ Vua - Chơi Blacksmith Clicker

Video của: avatarGirbeagly

5.402 lượt xem

Xem và chơi cùng khi bạn nhấp vào một ngày! Hammer for the King khi bạn rèn vũ khí mới từ những vật liệu bạn có. Mua nâng cấp, mua vật phẩm mới và đầu tư lợi nhuận của bạn. Cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ Royale trong trò chơi clicker trực tuyến vui nhộn này.

Video về Blacksmith Clicker

Blacksmith Clicker
Blacksmith Clicker Bắt đầu chơi