Hướng Dẫn Rotated Cups

Video của: avatarDominick

4.176 lượt xem

Xem và chơi cùng khi tôi hoàn thành tất cả 36 cấp độ đến Rotated Cups. Xoay các cốc để thả bóng vào cốc để vượt qua mỗi cấp độ. Xem hướng dẫn đầy đủ về cách chơi này để xem các giải pháp cho tất cả các cấp độ.

Video về Rotated Cups

Rotated Cups
Rotated Cups Bắt đầu chơi