Trò chơi Trump Clicker Trên Lagged

Chạm vào Donald Trump sau đó mua các nâng cấp sẽ giúp anh ta thắng cử. Rất vui!

Cách chơi: Nhấn vào con át chủ bài để tạo ra tiền

84% thích trò này

Trump Clicker là một trò chơi trò chơi kỹ năng trực tuyến mà chúng tôi đã chọn lọc trên Lagged.vn. Đây là một trong những trò chơi trò chơi kỹ năng trên điện thoại di động được yêu thích nhất để chơi. Chỉ cần nhấp vào nút chơi lớn để bắt đầu. Nếu bạn muốn có nhiều trò tương tự thế này, hãy xem qua Blacksmith Clicker hoặc Popsicle Clicker. Để chơi nhiều trò chơi miễn phí hơn nữa, hãy xem trang trò chơi hàng đầu mọi thời đại của chúng tôi.

Trò chơi tương tự

Blacksmith Clicker Blacksmith Clicker Blacksmith Clicker
Popsicle Clicker Popsicle Clicker Popsicle Clicker
Business Clicker Business Clicker Business Clicker
Farm Factory Farm Factory Farm Factory
Lifting Hero Lifting Hero Lifting Hero
Merge Mine: Idle Clicker Merge Mine: Idle Clicker Merge Mine: Idle Clicker
Supermarket Supermarket Supermarket
Pepe Coin Clicker Pepe Coin Clicker Pepe Coin Clicker
Merge Master Merge Master Merge Master
Merge Candies Merge Candies Merge Candies
Idle Doodle City Idle Doodle City Idle Doodle City
Pizza Clicker Tycoon Pizza Clicker Tycoon Pizza Clicker Tycoon
Merge Cakes Merge Cakes Merge Cakes
Idle Gifts Idle Gifts Idle Gifts
Idle Miners Idle Miners Idle Miners
Idle Evolve Idle Evolve Idle Evolve
Idle Oasis Idle Oasis Idle Oasis
Cookie Clicker Cookie Clicker Cookie Clicker
Race Clicker Race Clicker Race Clicker
Poop Clicker 2 Poop Clicker 2 Poop Clicker 2
Halloween Idle World Halloween Idle World Halloween Idle World
Fantasy Merger Fantasy Merger Fantasy Merger
Merge Cafe Merge Cafe Merge Cafe
Idle Basketball Idle Basketball Idle Basketball