Ultimate Ninja Swing - Cấp độ 1-23

Video của: avatarDominick

11.248 lượt xem

Mọi cấp độ lên Ultimate Ninja Swing ngoại trừ cấp độ 24 (có được không?). Xem khi tôi cán đích trong trò chơi ragdoll siêu gây nghiện này. Nếu bạn có thể đánh bại cấp độ 24, hãy cho tôi biết trong phần bình luận!

Video về Ultimate Ninja Swing

Ultimate Ninja Swing
Ultimate Ninja Swing Bắt đầu chơi