Hướng Dẫn Digger

Video của: avatarDominick

8.319 lượt xem

Hướng dẫn chơi trò chơi đầy đủ đến Digger. Xem và chơi cùng khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả 30 cấp độ. Đào sâu khi bạn cố gắng giúp các quả bóng rơi vào đúng cốc có màu.

Video về Digger

Digger
Digger Bắt đầu chơi